برای دانستن موقعیت کودکتان چه فکری کرده اید ؟
آیا سالمند آلزایمری دارید ؟
آیا ویزیتور دارید و نمیدانید که بیرون از شرکت دقیقا کجاست ؟

در مورد ردیاب شخصی دلتا چه میدانید ؟ آیا خرید یک ردیاب برایتان سرمایه گذاری است یا هزینه ؟